WARUNKI GWARANCJI DRZWI  
Firma FHU LUKAR udziela 24 miesięcy gwarancji liczone od daty wystawienia faktury. Drzwi sprzedawane przez firmę FHU LUKAR można stosować w pomieszczeniach biurowych, w budownictwie jednorodzinnym zarówno jako drzwi wewnętrzne wejściowe oraz zewnętrzne wejściowe.  
W przypadku zgłoszenia reklamacji Sprzedawca zobowiązuję się do :  
Rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty PISEMNEGO ZŁOSZENIA reklamacji kontakt@lukar.pl  lub pisemnie na adres firmy) e- mail  
Sprzedawca zobowiązuję się w okresie gwarancyjnym do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych w terminie dogodnym dla obu stron. 
Wymiany towaru na wolny od wad po trzech próbach naprawy tego samego elementu lub w przypadku braku możliwości usunięcia wady.  
WARUNKI GWARANCJI:  
1.Wypełniona karta gwarancyjna lub dowód zakupu potwierdzający datę zakupu.  
2.Montaż zgodny z zasadami sztuki budowlanej.  
3.Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić jakość i kompletność zamówionego towaru oraz czy wielkość i kierunek otwierania się skrzydła i ościeżnicy są zgodne z zamówieniem - NIE MONTOWAĆ JEŻELI 
ZOSTAŁY STWIERDZONE UCHYBIENIA-NIEZGODNOŚCI 
4.Wady (widoczne wady ,uszkodzenia mechaniczne, niezgodności z zamówieniem, niekompletność dostawy) muszą być zareklamowany przy zakupie lub przed zamontowaniem drzwi.
Jeżeli wyrób posiada wcześniej wymienione wady NIE NALEŻY GO MONTOWAĆ.
 
5.Drzwi zabezpieczone są przeźroczystą folią - należy dokładnie sprawdzić czy folia nie jest nigdzie przerwana , czy pod folią nie ma widocznych wad ( wgniecenia, zarysowania, wypuklenia, przebarwienia , plamy i inne wady widoczne ) 
UWAGA: folię ochronną zabezpieczającą drzwi należy usunąć niezwłocznie po dokonaniu montażu, pozostawienie folii może spowodować nieodwracalne uszkodzenia towaru. 
6.Zainstalowanie/nawiercenie okuć traktowane jest jako rozpoczęcie montażu. 
7.Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne oraz niezgodność z zamówieniem po operacji montażu nie będą rozpatrywane.  
8.Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków gwarancji. 
9.Niniejsze warunki gwarancji są ogólnodostępne dla każdego kto kupił jak i kto zamierza dokonać zakupu za pośrednictwem firmy FHU LUKAR 
10.Warunki gwarancji są umieszczone przy każdej aukcji allegro oraz w sklepie internetowym z możliwością pobrania pliku w formie PDF . 
11.W przypadku montażu na zewnątrz obiektu , gdy skrzydło jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz innych warunków atmosferycznych, musi być zastosowane zadaszenie w celu ochrony skrzydła,okleiny oraz ramek przyszybowych ( dotyczy drzwi przeszklonych) przed zbyt dużym nasłonecznieniem, zbyt dużą temperaturą oraz nadmiernym oddziaływaniem innych warunków atmosferycznych .  
12.Skrzydło drzwiowe i ościeżnicę można myć tylko i wyłącznie czysta wodą z użyciem miękkich materiałów .
13. Gwarancja nie obejmuje przetarć okleiny na skutek normalnego użytkowania lub niewłaściwego czyszczenia.
Gwarancji nie podlegają : uszkodzenia mechaniczne, skrzypienia zawiasów, okuć , zamków, przebarwienia powłok ochronnych, regulacja skrzydła względem ościeżnicy, błędy montażu. Gwarancja nie obejmuje zmian wyrobu następujących w skutek normalnego użytkowania. 
Gwarancja traci ważność w przypadku :
 
7.1 Niewłaściwego montażu  
7.2 Niewłaściwego składowania, transportu oraz zastosowania niezgodnego z przeznaczeniam  
7 .3 Stosowania przeróbek jakiegokolwiek elementu wyrobu  
7.4 Uszkodzeń mechanicznych nie zgłoszonych w chwili zakupu lub przed rozpoczęciem montażu  
7.5 Zdjęcia tabliczki znamionowej 
7.6 Wad towaru, niezgodności z zamówieniem nie zgłoszonych w chwili zakupu , odbioru lub przed dokonaniem montażu 
7.7 Braku dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej 
7.8 Niezastosowania się do warunków gwarancji  
w przypadku wymiany towaru w związku z uznaniem praw gwarancyjnych Odbiorca ma obowiązek zwrotu wyrobu wadliwego 
Zakup towaru jest jednoznaczny z zaakceptowaniem warunków gwarancji Informacje dodatkowe: 
w warunkach nadmiernej wilgotności może pojawić się zjawisko skraplania a w warunkach zimowych zjawisko oszronienia. 
Dopuszczalne są różnice odcieni (laminatu, struktur wzoru szyb i odcieni luster/refleksów przy różnych kształtach przeszkleń)  na różnych częściach wyrobu oraz różnice w strukturze i układzie słojów drewna. 
UWAGA: Klienci dokonujący wymiany drzwi: 
Przed demontażem starej ościeżnicy i skrzydła bezwzględnie sprawdzić czy towar jest zgodny z zamówieniem, czy nie posiada uszkodzeń mechanicznych oraz czy jest kompletny. 
Drzwi zabezpieczone są przeźroczystą folią - należy dokładnie sprawdzić czy folia nie jest nigdzie przerwana , czy pod folią nie ma widocznych wad ( wgniecenia, zarysowania, wypuklenia, przebarwienia , plamy i inne wady widoczne ) 
Klienci dokonujący montażu nowych drzwi : 
Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić czy towar jest zgodny z zamówieniem, czy nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wad fabrycznych oraz czy jest kompletny. 
Drzwi zabezpieczone są przeźroczystą folią - należy dokładnie sprawdzić czy folia nie jest nigdzie przerwana , czy pod folią nie ma widocznych wad ( wgniecenia, zarysowania, wypuklenia, przebarwienia , plamy i inne wady widoczne ) 
W obydwu przypadkach przed montażem okuć należy sprawdzić czy osprzęt do klamki jest kompletny , klamki są uniwersalne, dlatego bezwzględnie należy sprawdzić długość śrub przed ich ostatecznym skręceniem ,czy jest odpowiednia do danej grubości drzwi czy należy je skrócić !!!
UWAGA: folię ochronną zabezpieczającą drzwi należy usunąć niezwłocznie po dokonaniu montażu, pozostawienie folii może spowodować nieodwracalne uszkodzenia towaru. 
WARUNKI GWARANCJI DO POBRANIA W FORMIE PDF: