Dodatkowe informacje

WARUNKI GWARANCJI DRZWI

Firma FHU LUKAR udziela 24 miesięcy gwarancji liczone od daty wystawienia faktury. Drzwi sprzedawane przez firmę FHU LUKAR można stosować w pomieszczeniach biurowych, w budownictwie jednorodzinnym zarówno jako drzwi wewnętrzne wejściowe oraz zewnętrzne wejściowe.

W przypadku zgłoszenia reklamacji Sprzedawca zobowiązuję się do:

Rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty PISEMNEGO ZŁOSZENIA reklamacji fhu_lukar@op.pl lub pisemnie na adres firmy)e- mail

Sprzedawca zobowiązuję się w okresie gwarancyjnym do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych w terminie dogodnym dla obu stron.

Wymiany towaru na wolny od wad po trzech próbach naprawy tego samego elementu lub w przypadku braku możliwości usunięcia wady.

WARUNKI GWARANCJI:

1.Wypełniona karta gwarancyjna lub dowód zakupu potwierdzający datę zakupu.

2.Montaż zgodny z zasadami sztuki budowlanej.

3.Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić jakość i kompletność zamówionego towaru oraz czy wielkość i kierunek otwierania się skrzydła i ościeżnicy są zgodne z zamówieniem - NIE MONTOWAĆ JEŻELI ZOSTAŁY STWIERDZONE UCHYBIENIA-NIEZGODNOŚCI

4.Wady (widoczne wady ,uszkodzenia mechaniczne, niezgodności z zamówieniem, niekompletność dostawy) muszą być zareklamowany przy zakupie lub przed zamontowaniem drzwi. Jeżeli wyrób posiada wcześniej wymienione wady NIE NALEŻY GO MONTOWAĆ.

5.Drzwi zabezpieczone są przeźroczystą folią - należy dokładnie sprawdzić czy folia nie jest nigdzie przerwana , czy pod folią nie ma widocznych wad ( wgniecenia, zarysowania, wypuklenia, przebarwienia , plamy i inne wady widoczne ) UWAGA: folię ochronną zabezpieczającą drzwi należy usunąć niezwłocznie po dokonaniu montażu, pozostawienie folii może spowodować nieodwracalne uszkodzenia towaru.

6.Zainstalowanie okuć traktowane jest jako rozpoczęcie montażu.

7.Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne oraz niezgodność z zamówieniem po operacji montażu nie będą rozpatrywane.

8.Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków gwarancji.

9.Niniejsze warunki gwarancji są ogólnodostępne dla każdego kto kupił jak i kto zamierza dokonać zakupu za pośrednictwem firmy FHU LUKAR

10.Warunki gwarancji są umieszczone przy każdej aukcji allegro oraz w sklepie internetowym z możliwością pobrania pliku w formie PDF.

11.W przypadku montażu na zewnątrz obiektu , gdy skrzydło jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, musi być zastosowane zadaszenie w celu ochrony skrzydła,okleiny oraz ramek przyszybowych ( dotyczy drzwi przeszklonych) przed zbyt dużym nasłonecznieniem i zbyt dużą temperaturą.

12.Skrzydło drzwiowe i ościeżnicę można myć tylko i wyłącznie czysta wodą z użyciem miękkich materiałów . Gwarancji nie podlegają : uszkodzenia mechaniczne, skrzypienia zawiasów, okuć , zamków, przebarwienia powłok ochronnych, regulacja skrzydła względem ościeżnicy, błędy montażu. Gwarancja nie obejmuje zmian wyrobu następujących w skutek normalnego użytkowania.

Gwarancja traci ważność w przypadku :

7.1 Niewłaściwego montażu

7.2 Niewłaściwego składowania, transportu oraz zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem

7.3 Stosowania przeróbek jakiegokolwiek elementu wyrobu

7.4 Uszkodzeń mechanicznych nie zgłoszonych w chwili zakupu lub przed rozpoczęciem montażu

7.5 Zdjęcia tabliczki znamionowej

7.6 Wad towaru, niezgodności z zamówieniem nie zgłoszonych w chwili zakupu , odbioru lub przed dokonaniem montażu

7.7 Braku dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej

7.8 Niezastosowania się do warunków gwarancji


W przypadku wymiany towaru w związku z uznaniem praw gwarancyjnych Odbiorca ma obowiązek zwrotu wyrobu wadliwego.


Zakup towaru jest jednoznaczny z zaakceptowaniem warunków gwarancji


Informacje dodatkowe:

w warunkach nadmiernej wilgotności może pojawić się zjawisko skraplania a w warunkach zimowych zjawisko oszronienia.

Dopuszczalne są różnice odcieni laminatu na różnych częściach wyrobu oraz różnice w strukturze i układzie słojów drewna.


UWAGA: Klienci dokonujący wymiany drzwi:

Przed demontażem starej ościeżnicy i skrzydła bezwzględnie sprawdzić czy towar jest zgodny z zamówieniem, czy nie posiada uszkodzeń mechanicznych oraz czy jest kompletny.

Drzwi zabezpieczone są przeźroczystą folią - należy dokładnie sprawdzić czy folia nie jest nigdzie przerwana , czy pod folią nie ma widocznych wad ( wgniecenia, zarysowania, wypuklenia, przebarwienia , plamy i inne wady widoczne )

Klienci dokonujący montażu nowych drzwi :

Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić czy towar jest zgodny z zamówieniem, czy nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wad fabrycznych oraz czy jest kompletny.

Drzwi zabezpieczone są przeźroczystą folią - należy dokładnie sprawdzić czy folia nie jest nigdzie przerwana, czy pod folią nie ma widocznych wad ( wgniecenia, zarysowania, wypuklenia, przebarwienia, plamy i inne wady widoczne )


UWAGA: folię ochronną zabezpieczającą drzwi należy usunąć niezwłocznie po dokonaniu montażu, pozostawienie folii może spowodować nieodwracalne uszkodzenia towaru.